Kristus kulkee edellä ja on seurattavissa

Myös Pietarille. Menkää sanomaan myös Pietarille. Jopa Pietarille, vallan Pietarillekin. Ei ainoastaan muille opetuslapsille, ei kaikille kaiken kaikkiaan, vaan Pietarille myös.

Kysymys ei ole siitä Pietarista, jolle Kristus rakentaa kirkkonsa, jota tuonelan portit eivät voita. Noista sanoista Markus ei ole tiennyt kertoa mitään, Matteus vain. Se Pietari, jolle myös ja jopa ja erikseen mainiten lähetetään viesti, on se Pietari, joka kyllä jo aikaa tunnisti Jeesuksen Kristukseksi – Messiaaksi – joka oli valmis vaikka kuolemaan Herransa kanssa ennen kuin hänet kieltäisi, mutta se Pietari, joka kielsi Herransa ja itki ja josta ei ristin juurella mitään mainita.

Viesti haudalta lähtee kaiken maailman pietareille, maailman kaikkien teiden pientareille, kaikille vetäytyneille, kaikille liikoja luvanneille, kaikille itseensä pettyneille, kaikille ihanteensa pettäneille. Kaikille, joiden toivo on romahtanut, kaikille, joiden mieli on murtunut, kaikille, joiden polku on sammunut.

Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet. Meidän edellämme. Meidän edellämme, koska hän tehnyt kaiken meidän edestämme. Kristus on raivannut tien meidän edestämme ja hän kulkee sitä meidän edellämme.

Valot on sytytetty ja pimeys on päättynyt. Portit on avattu ja tie alttarille on avoin. Missä äsken oli talvi, koittaa nyt kevät. Missä kylmyys jähmetti sielun ja mielen, tuntuu jo suloinen lämpö. Missä kuolema oli päätepiste, siihen kirjoitetaan elämän kaksoispiste. Missä pilvet peittivät taivaan, siellä repeämistä paistaa aurinko. Missä vallitsi turhuus ja uhkasi tyhjyys, siellä nostaa päätään tarkoitus ja täyteys.

Sen vuoksi, että hän ei ole tuolla, siellä, niin kuin valkovaatteiden nuorimies kertoi. Ennemminkin hän on täällä, tai jossakin meidän edellämme, jo kaikissa meidän galileoissamme. Häntä ei muistella menneenä, häntä ei surkutella menetettynä. Se taivasten valtakunta, jota hän julisti, ei ehdoitta antautunut pahuudelle, se ei ollut vähäinen ja voimaton kapinaliike. Se voitti, se elää yhä: Kristus on seurattavissa, hän kulkee meidän edellämme. Jumalan valtakunta on jo nyt meidän keskuudessamme, taivasten valtakunnan logiikka on noussut ylös.

 

Markus jättää lukijalle mitä lukija osaa

Mitä tämä meidän galileoissamme merkitseekään? Jättääkö Markus sen tahallaan kertomatta, miksei hän anna vihjettäkään, jäikö hänen tarinansa kesken? Markuksen evankeliumi on nimittäin alkujaan päättynyt siihen, mitä vähän aikaa sitten luin: ”Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille: ’Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi.’ Ulos tultuaan naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. He eivät kertoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät.’

Loput 12 jaetta, jotka kertovat ylösnousseen ilmestyksistä ja taivaaseen ottamisesta, on lisätty myöhemmin. Hyvin varhain kylläkin, mutta alun perin ei myöskään kerrottu, kuinka opetuslapset saivat tehtävän ’julistaa evankeliumia kaikille luoduille’ eikä sitä, kuinka ’opetuslapset lähtivät matkaan’ ja kuinka ’Herra toimi heidän kanssaan’. Kaikki tämä sopii hyvin siihen, mitä muut evankeliumit meille kertovat, mutta Markus siis lopetti siihen mihin lopetti. Menkää Galileaan. Ja naiset pelkäsivät ja vaikenivat.

Entäpä jos Markus lopettaa kuin kesken siksi, että tästä tulee meidän jatkaa? Jospa hän vie meidät Galileaan juuri siksi, että nyt on aika tehdä tästä kaikesta totta meidän kaikissa galileoissamme? Eiköhän hän vain palautakin meidät aivan alkuun, siihen josta hän heti Jeesuksen kasteen ja erämaapaaston jälkeen kertoo näin: ’Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi: ’Aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!”

Entäpä jos Pietarin mainitseminen erikseen muistuttaa myös siitä, kuinka ja mitä varten Jeesus opetuslapsia kutsui; näinhän Markus sen kuvasi: ’Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan lähettääkseen heidät saarnaamaan ja karkottamaan saastaisia henkiä: Simon, jolle hän antoi nimen Pietari…’ ja niin edelleen? Ja niinhän he myös tekivät: ’Niin opetuslapset lähtivät matkaan ja julistivat, että kaikkien tuli kääntyä. He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät.’

 

Ylösnoussut nähdään kaikkien galileoiden tarvitsevissa

Meille, kaiken maailman pietareille ja uuden ajan opetuslapsille, on koittanut pääsiäinen. Se antaa ja lupaa toivon paremmasta, se tuottaa ja tuo mieltä sinne, missä elämä on maistunut helvetiltä. Se nostaa kuolemasta elämään, se avaa suljettuna olleen taivaan, se tuo keväiseen ilmaan, jota on helpottavaa hengittää. Ja samalla kuin se antaa meille kaikkea tätä, samalla kuin se nostaa meidät elämämme haudoista ja virvoittaa meidät jälleen eloon, se kutsuu ja lähettää meidät Galileaan, kaiken alkuun ja loppuun.

Pääsiäinen kutsuu ja lähettää meidät Galileaan, galileoihimme. Itse ylösnoussut Kristus on jo siellä; siellä me saamme hänet nähdä. Hän on siellä ja hänen valtakuntansa, se, jossa julistetaan kääntymystä tyystin toisenlaiseen elämänjärjestykseen, taivasten valtakunnan logiikkaan. Hän on siellä ja hänen valtakuntansa, se, jossa sairaat parannetaan ja jossa saastaiset henget eivät enää pysty elämää tuhoamaan.

Markus ei tästä kerro, hän ei turhaan selitä, miten niin ja missä ja millä tavoin ’me näemme hänet’. Onhan hän siihen jo viitannutkin: ’Hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi: ’Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut.” Joka antaa pääsiäisen valon, elämän ja hyvyyden virrata, joka ottaa vastaan, kohtaa ja rakastaa, näkee hänet. Näkee ylösnousseen Kristuksen, jonka valtakuntaa tuonelan portit eivät voittaneet eivätkä voita.

Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen, myös Pietarille – kaikille vetäytyneille mutta uudelleen kutsutuille, kaikille liikoja luvanneille mutta jälleen osansa tavoittaneille, kaikille itseensä pettyneille mutta Ylösnousseen lohduttamille, kaikille ihanteensa pettäneille mutta Jumalan uskollisuuden ympäröimille: ’Hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te näette hänet, niin kuin hän itse teille sanoi: tukea tarvitsevissa, rakkautta kaipaavissa, oikeutta janoavissa ja elämän ehtoja nälkivissä.’

Menkää, sillä pääsiäisenä aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle.